Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro kokybės politika

VIZIJA

Modernus aptarnavimo paslaugų technologinių kompetencijų suteikimo bei vertinimo centras.

MISIJA

Būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą.

Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.

Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę.

MOTO

Žmogui, kuris žino, kur eiti, pasaulis duoda kelią.

PAGRINDINIAI KOKYBĖS POLITIKOS PRINCIPAI

 1. Dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais ir Europos Sąjungos direktyvomis bei kitais norminiais aktais, susijusiais su  įvairaus lygio profesiniu mokymu, paslaugų teikimu, aplinkosauga.
 2. Propaguoti tarptautinį bendradarbiavimą.
 3. Nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą.
 4. Užtikrinti kokybišką įvairių lygių teorinį ir praktinį profesinį mokymą naudojant pažangias priemones ir technologijas.
 5. Plėtoti socialinę partnerystę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
 6. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.
 7. Plėtoti profesinio orientavimo sistemos veiksmingumą ir funkcionalumą.
 8. Pripažinti darbuotojų / mokinių nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų.
 9. Puoselėti centro kultūrą, komandinį darbą.
 10. Užtikrinti mokiniams / darbuotojams saugią darbo ir mokymosi aplinką, sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę.
 11. Plėtoti darbuotojų atsakomybę už savo ir komandos darbo rezultatus.


 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema