Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Rodyti specialybes pagal:

PRIĖMIMO TERMINAI

 PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 
2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-89
  (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro
2021 m. kovo 22 d.įsakymo Nr. V- 426 redakcija)

                   

 

2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

 

Etapas pasibaigęs

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

  Etapas pasibaigęs

III. Papildomas priėmimas

  Etapas pasibaigęs

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).

 

Laisvų VF ar VNF vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui 

 

Procesas

Datos

Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)

2021-09-07 – 2021-09-12

2021-09-20 – 2021-09-26

2021-10-04 – 2021-10-10

2021-10-18 – 2021-10-24

2021-11-01 – 2021-11-07

2021-11-15– 2021-11-21

 

Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas

2021-09-07 – 2021-09-13

2021-09-20 – 2021-09-27

2021-10-04 – 2021-10-11

2021-10-18 – 2021-10-25

2021-11-01– 2021-11-08

2021-11-15 – 2021-11-22

 

Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems

2021-09-14

2021-09-28

2021-10-12

2021-10-26

2021-11-09

2021-11-23

 

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas

2021-09-15

2021-09-29

2021-10-13

2021-10-27

2021-11-10

2021-11-24

 

BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas

2021-09-16 – 2021-09-17

2021-09-30 – 2021-10-01

2021-10-14 – 2021-10-15

2021-10-28 – 2021-10-29

2021-11-11 – 2021-11-12

 

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema