Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Individualios priežiūros darbuotojas

Dirbau įvairiose darbo srityse, bet vis kažko trūko. Tai nusprendžiau išbandyti kažką naujo ir atėjau mokytis socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą. Nuo pat pirmų dienų mokytojai sudomino savo profesionalumu, betarpišku bendravimu, tolerancija. Dėl to pamėgau šią profesija. Mokydamasi supratau, kad ši profesija yra įvairialypė – gali dirbti tiek su vaikais, tiek su jaunimu, tiek su neįgaliais asmenimis bei senjorais. Įdomiausia buvo organizuotos mokytojų išvykos į dienos centrus, senelių namus. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šią  mokyklą ir profesiją.

Toma Genytė

 

Kadangi dirbdamas Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose užimtumo specialistu jaučiau socialinio darbo žinių trūkumą, VPVPMC ne tik užpildžiau šias spragas, bet ir patyriau nuoširdžius šiltus santykius tarp mokinių ir mokytojų, kurie mielai konsultuodavo ir nedarbo metu. Tai nebuvo tik sausas mokymasis, bet nuoširdus bendravimas ir žinių gilinimas dialogo būdu. Labai malonu buvo sutikti bendramokslius, kurie motyvuotai, degančiomis akimis siekė žinių, kurias galės pritaikyti padėdami žmonėms. Taip pat buvo smagu prisidėti prie renginių organizavimo ir dalyvavimo juose. Ačiū centro mokytojams ir administracijai už turiningai ir prasmingai praleistą laiką. 

Mantas Kauzonas

 

Apie socialinį  darbą ir šios krypties studijas  galvojau jau  kurį laiką, nors turiu aukštąjį neuniversitetinį  finansų srities   išsilavinimą.   Dirbau daug metų projektų vadove, po to ilgai auginau vaikus. Mano kitos veiklos, trumpalaikiai projektai, savanorystė  labai susiję su žmonėmis, bendravimu ir net tam tikra pagalba jiems. Labai paskatino stoti mokytis asmeninė patirtis slaugant savo artimuosius ir lankant juos globos įstaigose. Taip pat esu dėkinga draugei, kuri padrąsino mokytis profesijos būtent čia Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre.  Mano įsivaizdavimas apie  pačią mokyklą pasikeitė jau pačią pirmą dieną. Moderni, naujoviška aplinka, itin šiltas atidus visos administracijos ir mokytojų bendravimas.  Mokyklos darbuotojai, specialybės  mokytojai labai  kompetentingi, lankstūs ir savo srities labai geri specialistai. Kiekvienas mokinys sulaukia didelio socialinio palaikymo, padrąsinimo, visada ieškomas ryšis, bendradarbiaujama labai pagarbiai ir su užsidegimu,  taip pačią socialinio darbuotojo profesiją leidžiant pažinti kuo giliau, ugdant empatiją tiesioginiu būdu, per šiltus tarpusavio santykius . Nors užklupus karantinui visi susidūrė su dideliais iššūkiais, tačiau mokykla, mokytojai labai stengiasi suteikti kokybišką mokymą, net nesant sąlygų gyviems susitikimams. Tikrai jaučiu dar didesnį norą dirbti būtent socialinio darbuotojo padėjėjų. Džiaugiuosi čia praleistu laiku ir jaučiu gavusi tikrai daug žinių ir įgūdžių, daug empatijos ir paskatinimo. 

Kristina Gaižiūnienė 

Baigei
10 klasių

Baigei
12 klasių

Baigei profesinę
ar aukštąją mokyklą

P42092302
30 mėnesių
90 kreditų

P43092302
18 mėnesių
90 kreditų

T43092302
10 mėnesių
70 kreditų

P32092302
7 mėnesiai
45 kreditų
(įgyjama tik profesija)

 

T32092302
6 mėnesių
35 kreditų
(asmenims, įgijusiems ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją)

Susipažink su mokymo programa čia 

Išsamesnė informacija apie valstybės nefinansuojamą vietą čia

Gebėsi pagal socialinio darbuotojo nurodymus prižiūrėti asmenis, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgijo gebėjimų ar galimybių arba juos prarado ir negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Mokėsi bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis bei bendradarbiauti su asmeniu ir jo aplinka.
Baigus mokymo programą galėsi dirbti sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose: senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų globos namuose, slaugos ligoninėse, senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų dienos užimtumo centruose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose bei teikti socialinės priežiūros paslaugas asmenų namuose.
Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

GITANA BARANSKIENĖ − edukologijos mokslų magistrė, profesijos mokytoja metodininkė. Gitana dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos dalykus. Mokytoja nuosekliai gilinasi į visus sveikos gyvensenos aspektus, domisi savęs pažinimu bei asmeniniu augimu, o visas įgytas žinias praktiškai taiko gyvenime. Gitana taip pat domisi aromaterapijos aktualiausiomis naujienomis ir jas pritaiko dėstydama. Ji pritaria A. de Sent Egziuperi minčiai, kad „matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma.“

Mokytojos moto: „Niekada nenusigręžk nuo to, kuriam reikalinga tavo pagalba.“

GIEDRĖ JASIUKAITĖ − socialinės pedagogikos bakalaurė. Dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo ir floristo mokymo programų dalykus. Mokytoja domisi viskuo, kuo domisi šiuolaikinis jaunas žmogus.

Mokytojos moto: „Saulė šviečia liūtams.“

 

GRETA ŠIRVELYTĖ - psichologijos bakalaurė, sveikatos psichologijos magistrantė ir profesijos mokytoja. Greta save pristato taip: „Teikiu emocinę paramą Centro mokiniams. Bendradarbiauju su mokytojais, grupių vadovais ir mokinių tėvais, padedu išspręsti mokiniui iškilusias psichologines ir ugdymosi problemas. Vykdau psichoedukacinę veiklą: užsiėmimus, paskaitas, tyrimus, rekomendacijas asmenybės tobulinimo, psichologinių–socialinių problemų prevencijos, efektyvaus mokymosi bei psichinės sveikatos klausimais, skirtus Centro bendruomenei“.

Mokytojos moto: „Siek tapti ne sėkmingas žmogus, o žmogus, kuriam svarbios vertybės“.

 

MIGLĖ MANIUŠYTĖ - Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos viceprezidentė, socialinio darbo magistrė, profesijos mokytoja. Miglė yra ilgametė socialinių paslaugų srities darbuotoja, turinti didelę praktinę patirtį darbe su senjorais ir žmonėmis, turinčiais negalią. Miglė pati pradėjo savo karjerą nuo individualios priežiūros darbuotojos darbo ir iki šiol kasdien kartu dirba komandoje su kitais šios profesijos kolegomis. Nuolat dalinasi gerąja socialinio darbo patirtimi, skaito pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, veda profesinių kompetencijų tobulinimo mokymus socialinių paslaugų srities darbuotojams. Domisi socialinio darbo ateitimi, inovacijomis ir žino, kad net robotų amžiuje individualios priežiūros darbuotojo profesija bus viena reikalingiausių!

Mokytojos moto: „Negali nuvesti žmogaus ten, kur pats nebuvai“.

 

ALBINA STASIUKYNIENĖ - turi pedagoginį bei socialinio pedagogo universitetinį išsilavinimą, nuo 2023 metų centre dirba su individualios priežiūros darbuotojo mokymo programos mokiniais. Albina taip pat dirba ir socialinį darbą su vaikais, netekusiais tėvų globos. Pati dirbdama praktinį socialinį darbą, mokytoja puikiai supranta šalies socialinių paslaugų teikimo aktualijas, savo patirtį pritaiko būsimųjų individualios priežiūros darbuotojų mokymo procese. Mokytoja aktyviai veikia socialinių darbuotojų bendruomenėje, nuo 2017 metų yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė. Albina dalyvavo individualios priežiūros darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos rengimo ir atnaujinimo darbo grupėje. 2014 ir 2022 metais Albinai Stasiukynienei buvo įteiktos Vilniaus merų padėkos.

Mokytojos moto: „ Mūsų darbe reikia drąsos ir jautrios širdies“.

 

Individualios priežiūros darbuotojo mokymo programos socialiniai partneriai:

Pavadinimas

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“

www.dcsviesa.lt

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

www.fabijoniskiuspn.lt

Lietuvos Samariečių bendrija

www.lietuvossamarieciai.lt

Nuotraukų galerija:

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

  atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema      

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku