Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

4.2.3. Mokslo metų trukmė, atostogos, įstaigos darbo laikas.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Ugdymo procesas skirstomas  pusmečiais. 

Mokiniams, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo:  

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

nuo 2020-09-01 iki 2021-02-02

nuo 2021-02-03 iki 2021-06-22  (185 d.)

II

nuo 2020-09-01 iki 2021-02-02

nuo 2021-02-03 iki 2021-05-21  (163 d.)

Mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą:

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

nuo 2020-09-01 iki 2021-02-02

nuo 2021-02-03 iki 2021-06-22  (185 d.)

II

nuo 2020-09-01 iki 2020-02-02

nuo 2020-02-03 iki 2020-05-31

III

nuo 2020-09-01 iki 2021-02-02

nuo 2021-02-03 iki 2021-06-22

Tęstinis mokymas baigiamas (pagal atskiras programas) iki  2021 m. birželio 21 d. (šios grupės  mokosi be rudens, žiemos ir pavasario atostogų)

Centras dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.; 

Praktinis mokymas vyksta trimis pamainomis: 

I pamaina nuo 8.00 val.
II pamaina nuo 14.15 val.
III pamaina nuo 17.00 val.

 Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Baigiamajame kurse - Pavasario ( Velykų) atostogos  neskiriamos.

Tęstinio mokymo grupėms atostogos neskiriamos.

Kompetencijų vertinimas yra profesinio mokymo sudedamoji dalis; joms vertinti skiriama viena savaitė. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos nevyksta I ir II kurso mokiniams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir perėjimo į nuotolinį arba dalinai nuotolinį  mokymą. Ugdymo planuose numatyta 30 proc. mokymo vykdyti nuotoliniu būdu.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema