Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra   

4.2.3. Mokslo metų trukmė, atostogos, įstaigos darbo laikas.

2021 - 2022 m. m.  TRUKMĖ

Ugdymo procesas skirstomas  pusmečiais. 

 

Mokiniams, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo:  

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2021-09-01       2022-01-31

2022-02-01        2022-06-22  (185 d.)

II

2021-09-01      2022-01-31

2022-02-01         2022-05-23  (163 d.)

 

Mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą:

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2021-09-01       2022-01-31

2022-02-01         2021-06-23  (186 d.)

II

2021-09-01       2022-01-31

2022-02-01         2020-05-31

III

2021-09-01       2022-01-31

2022-02-01         2021-06-22

Tęstinio mokymo grupėms  suteikiamos rudens, žiemos ir pavasario atostogos

 Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.; Tęstinio mokymo programų mokiniams pamokos gali prasidėti 9.00

Praktinis mokymas vyksta trimis pamainomis: 

  • I pamaina nuo 8.00 val.
  • II pamaina nuo 14.15 val.
  • III pamaina nuo 17.00 val.

 

Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Baigiamajame kurse - Pavasario ( Velykų) atostogos  neskiriamos.

  • Profesinio mokymo teikėjo mokymo proceso organizavimo tvarkaraštyje įrašytos kontaktinės valandos, sutampančios su švenčių dienomis, įskaičiuojamos į mokslo metams numatytą mokymosi laiką, tačiau profesinio mokymo teikėjas privalo užtikrinti, kad būtų pasiektos atitinkamoje profesinio mokymo programoje apibrėžtos kompetencijos ir nustatyti mokymosi pasiekimai. 2021-2022 m. m. Šventinės dienos: Rugsėjo 1d., Lapkričio 1,2 d, Gruodžio 24d., Kovo 11d., Balandžio 18 d. 
  • Kompetencijų vertinimas yra profesinio mokymo sudedamoji dalis; joms vertinti skiriama viena savaitė, kuri yra ugdymo proceso dalis.
  • Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei oro temperatūrai pamokos nevyksta I ir II kurso mokiniams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir perėjimo į nuotolinį arba dalinai nuotolinį  mokymą. Pagal ugdymo planus numatyta 30 proc. mokymo vykdyti nuotoliniu būdu.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema    

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku