Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

DOKUMENTAI

STOJANTIEJI, GAVĘ SIŪLYMUS/KVIETIMUS MOKYTIS IŠ LAMA BPO SISTEMOS, NE VĖLIAU KAIP IKI NUSTATYTO TERMINO (žr. Priemimo terminai >>) PABAIGOS TURI SUDARYTI PROFESINIO MOKYMO SUTARTĮ SU CENTRU. SUTARTIS PASIRAŠOMA CENTRE NUO 8.30 - 15.30 VAL. ATVYKUS PASIRAŠYTI SUTARTĮ REIKIA TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS (JEI JUMS NĖRA 18 M., REIKALINGAS TĖVŲ RAŠTIŠKAS SUTIKIMAS/PARAŠAS ANT SUTARTIES):

 1. MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIO DOKUMENTO ORIGINALAS IR JO KOPIJA, JEI IŠSILAVINIMAS ĮGYTAS IKI 2011 METŲ.
 2. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAI (bus galima pateikti rugsėjo 1 d. grupės vadovui):

  2.1. stojantieji po 12 klasių pateikia vieną sveikatos pažymėjimą: 086/a formą;
  2.2. stojantieji po 10 klasių pateikia du sveikatos pažymėjimus: 086/a formą ir 027-1/a formą (gali būti elektroninė E027-1);
  2.3. specialiųjų poreikių mokiniai (individualizuota programa) pateikia du sveikatos pažymėjimus:
  - iki 18 metų: 086/a formą ir 027-1/a formą (gali būti elektroninė E027-1);
  - daugiau nei 18 metų: 086/a formą.
  Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad sveikatos pažymėjime būtų įrašyta data, numeris ir pasirinkta profesija/profesijos.

 3. JAU ĮGYTOS SPECIALYBĖS DIPLOMAS IR JO KOPIJA ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS IR JO KOPIJA.
 4. Galiojantis PASAS arba ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ.
 5. 2 NUOTRAUKOS: 3x4 cm juodai baltos arba spalvotos.
 6. Dokumentų kopijos, įrodančios, kad mokinys yra našlaitis arba netekęs tėvų globos (pvz.: mirties liudijimo kopijos, teismo sprendimai dėl tėvų teisių apribojimo/atėmimo).
 7. Asmenys, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikia pedagoginių psichologinių tarnybų išvadas (8 forma). 
 8. Jei mokiniui bus reikalingas bendrabutis, pasirašęs sutartį, jis turės užpildyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas.
 9. Turėti banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį dėl stipendijos pervedimo, išskyrus asmenis, įstojusius į tęstines mokymo programas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema