Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Vizualinės reklamos gamintojas

„Į reklamos sritį žengiau kaip „savamokslė“. Plečiantis klientų ratui ir sudėtingėjant užsakymams pajutau, kad turimų žinių neužtenka, internete ne visą reikiamą informaciją pavyksta rasti, o rastos informacijos kokybės negaliu tinkamai įvertinti. Norėdama įgyti gilesnių ir praktika pagrįstų žinių reklamos gamybos srityje, stojau į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą (VPVPMC), pasirinkau vizualinės reklamos gamintojo profesiją.

Savo sprendimu nenusivyliau! Studijų metu patobulinau kompozicijos įgūdžius, išmokau tinkamai paruošti maketus spaudai ir skaitmeniniam ekranui, susipažinau su vizualinės reklamos gamybos technologijomis. Per vienus mokslo metus įgytos žinios praverčia mano darbe kiekvieną dieną.

Jei svarstote save realizuoti reklamos gamyboje, VPVPMC yra tinkama starto vieta.“

Kristina Jedemskaja, MB „Reklamos laboratorija“ įkūrėja ir vadovė

„Puikūs mokytojai, maloni atmosfera. O svarbiausia − didžiulis žinių bagažas ateičiai!

Centre mokiausi reklamos gamintojo profesijos ir nesigailiu nei vienos čia praleistos dienos: gavau daug įkvėpimo siekti savo svajonių, o įgytos žinios padėjo jas realizuoti. Ačiū!“

Inga Ulinskaitė

 

Baigei
10 klasių

Baigei
12 klasių

Baigei profesinę
ar aukštąją mokyklą

P42021102
60 kreditų

P43021102
60 kreditų

T43021103
50 kreditų

Susipažink su mokymo programa čia 

Išsamesnė informacija apie valstybės nefinansuojamą vietą čia

Gebėsi nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus, planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus, parinkti ir apskaičiuoti medžiagas ir jų kiekius reklamos produktams gaminti, projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus, paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą, projektą. Taip pat gebėsi parengti darbo vietą, įrenginius ir medžiagas vizualinės reklamos gamybai, gaminti vizualinės reklamos produktus, montuoti vizualinės reklamos gaminius, atlikti garantinį aptarnavimą.

Jei norėsi, galėsi įgyti dar ir šias papildomas kompetencijas: maketuoti vizualinės reklamos produktus, ruošti maketus skirtingų technologijų gamybai arba koreguoti ir komponuoti vaizdus, arba rengti reklaminių vaizdo filmų elementus ir montuoti reklaminius vaizdo įrašus.

Galėsi dirbti reklamos agentūrose, spaustuvėse, reklamos gamybos įmonėse.

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

PAULIUS KLIUČININKAS teigia: „Verslas turi būti dinamiškas, greitai reaguoti į aplinkos pokyčius, − reklamos gamybos verslas įgyvendina įvairias, kartais net beprotiškas idėjas, parenkant optimalius gamybinius procesus."

Šias idėjas Paulius realizuoja savo įkurtoje įmonėje UAB „Baltijos spalva“ (printintime.lt), pasižyminčioje gera gamybos baze ir puikiai įvaldytomis technologijomis.

Naudodamasis įgyta reklamos verslo organizavimo ir gamybos patirtimi, Paulius žiniomis ir praktinėmis gudrybėmis dalijasi su jaunuoliais tiek dėstydamas vizualinės reklamos gamintojo profesijos dalykus, tiek bendradarbiaudamas su universitetais, kolegijomis bei neformalaus ugdymo įstaigomis, kuriose skaito paskaitas, organizuoja užsiėmimus. Profesijos mokytojas yra įgijęs dailės, grafinių taikomųjų technologijų specializacijos, bakalauro diplomą, studijavo ne tik Lietuvoje, bet ir Šveicarijoje, pedagoginėje aukštojoje mokykloje. Baigęs bakalauro studijas, įgijo socialinių mokslų, verslo administravimo ir vadybos krypties, magistro laipsnį.

Paulius turi daugiau kaip 15 metų reklamos gamybos verslo vykdymo patirtį (yra reklamos gamybos įmonės įkūrėjas, vadovas). Taip pat jis aktyviai dalyvauja asmeninio tobulėjimo, finansinio švietimo, verslų bendradarbiavimo bendruomenių veiklose, yra BNI Lietuva (Business Global Network) bei Starfish Academy Lietuva narys. 

Mokytojo moto: „Pereik per gyvenimą kaip per pajūrio smėlį, įkvėpdamas gūsį laisvės ir palikdamas pėdsaką, kurio nenuplauna jūra, neužpusto vėjas...“

DAIVA MOTIEJŪNAITĖ − mokytoja ekspertė, dėstanti vizualinės reklamos gamintojo ir interjero apipavidalintojo profesijų dalykus. Mokytoja yra įgijusi dailės, technikos mokslų ir informacinių technologijų specializacijų bakalauro laipsnius bei edukologijos, menų didaktikos šakos, magistro laipsnį.

Mokytoja buvo pripažinta geriausia metų profesijos mokytoja ir apdovanota „Geriausio 2019 metų mokytojo“ statulėle, o už aktyvią pedagoginę ir kūrybinę veiklą yra apdovanota daugeliu padėkų.

Daiva nuolat domisi profesinėmis naujovėmis, tobulina profesines kompetencijas ir dalijasi gerąja patirtimi: dalyvauja šalies ir tarptautinėse projektinėse veiklose, stažuotėse, skaito pranešimus, veda bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo mokymus, dirba Lietuvos profesinių kvalifikacijų formavimo darbo grupėse, yra Taikomojo meno metodikos bei Viešųjų ryšių valdymo ir įvaizdžio kūrimo grupių vadovė. Sėkmingai rengia nacionalinio ir institucinio lygmens formalaus ir neformalaus ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programas, pagal kurias organizuojami mokymai.

Kadangi mokytoja domisi alternatyviomis saviugdos formomis, savęs pažinimo būdais ir juos taiko praktiškai, be formalios pedagoginės veiklos, ji organizuoja bei veda praktikumus, kurių tikslas − atrasti apčiuopiamo ir jutiminio pasaulių sąjungą, pažinti ir priimti save.

Daiva yra surengusi kelias grafikos darbų parodas, parašiusi ir išleidusi poezijos rinkinį „Su savimi“.

Bendradarbiauja su reklamos kūrybos bei gamybos įmonėmis, spaustuvėmis, dirba meno vadove, grafikos dizainere, maketuotoja, taip pat ji kuria reklaminius tekstus bei konsultuoja reklamos kūrimo, interjero apipavidalinimo klausimais.

Mokytojos moto: „Padėk svajonėms pildytis, todėl visada ženk žingsniu daugiau nei planavai, daugiau nei iš tavęs tikėjosi.“

VILMA DAINIENĖ − profesijos mokytoja metodininkė, įgijusi vadybos ir verslo administravimo bakalauro ir leidybos magistro laipsnius. 

Mokytoja profesinės karjeros pradžios dirba ir viešajame ir privačiame sektoriuose Lietuvoje bei užsienyje, nuo 2005 m. yra sukaupusi darbo patirtį leidybinėje veikloje o nuo 2012 m. vadovauja savo įkurtam verslui, - sukaupta profesine patirtimi dalijasi su įvairių mokymo įstaigų ugdytiniais.

Patikimumas, atsakomybė ir bendradarbiavimas – vertybės, kuriomis vadovaujasi profesijos mokytoja Vilma tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Ji siekia tokį profesinės veiklos moto perduoti ir savo mokiniams, nes tik būnant savo srities profesionalais galima pasiekti geriausių rezultatų.

Mokytoja aktyviai dalyvauja įvairių organizacijų veikloje. Nuo 2018 m. yra Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, o taip pat šios organizacijos Darbo ir studijų komisijos narė, o nuo 2019 m. Širvintų verslininkų ir vadovų klubo prezidentė, Širvintų r. vietos veiklos grupės valdybos narė.

Mokytoja nuolat tobulina profesines kompetencijas, skaito pranešimus konferencijose, veda mokymus ir dalijasi gerąja patirtimi.

Pavadinimas

Kontaktai

UAB „New Standard“

www.spaudosmeistrai.lt

VšĮ „Globalūs projektai“

www.globalusprojektai.lt

MB „Reklamos laboratorija“

www.advertlab.lt

Nuotraukų galerija:

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema