Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra   

Mokytojų kvalifikacija

 

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Išsilavinimas Mokomieji dalykai Pedagoginė
kvalifikacija
Pareigos
1 Rita Pečiukaitytė 

aukštasis Profesijos mokytoja
metodininkė
direktorė
2 Algirdas Matulevičius 

aukštasis direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
3 Sigita Kutienė 
 
aukštasis  kirpėjo mokymo programos dalykai, darbų sauga ir sveikata  Profesijos mokytoja metodininkė  direktorės pavaduotoja ugdymui, profesijos mokytoja
4 Rita Matulevičienė 

aukštasis chemija, auklės mokymo programos dalykai Mokytoja metodininkė bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja
5  Valerija Griziūnienė 

aukštasis praktinis verslo mokymas, profesinės karjeros planavimas Profesijos mokytoja ekspertė profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja
6 Erika Dūdienė 

aukštasis kirpėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesinio mokymo paslaugų skyriaus vedėja
7 Dovilė Stavarienė

Vidurinis Higieninės kosmetikos
kosmetiko mokymo programos dalykai
Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
8 Sabina Pranculienė 

aukštasis geografija, biologija Mokytoja metodininkė mokytoja
9 Kostas Rekašius 

aukštasis istorija, civilinė sauga Vyresnysis dėstytojas mokytojas
10 Romena Talačkienė 

aukštasis kūno kultūra Vyresnioji 
mokytoja
mokytoja
11 Giedrė Trembo 

aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Vyresnioji 
mokytoja
mokytoja
12 Roberta Trapenskaitė 

aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Mokytoja metodininkė mokytoja
13 Rūta Varnienė 

aukštasis valstybinės kalbos kultūra Mokytoja metodininkė praktinio mokymo vadovė, mokytoja
14 Zina Žvalionienė 

aukštasis mados teatro būrelis, dramos būrelis, pristatymų rengimas Mokytoja metodininkė būrelio vadovė, profesijos 
mokytoja
15 Jovita Ambrazaitytė 

aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos 
mokytoja
16 Gitana Baranskienė 

aukštasis fiziologija ir slauga, 
higienos pagrindai
Profesijos mokytoja metodininkė vyresnioji specialioji pedagogė, profesijos
mokytoja
17 Anastasia Pisarevskaya 

aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko  mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
18 Jogailė Butrimaitė 

aukštasis fotografo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
19 Giedrė Jasiukaitė

aukštasis floristo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
20 Eugenija Cirkina 

aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, specialusis piešimas Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
21 Kristina Čemeškaitė 

aukštasis kirpėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
22 Dovilė Pociūtė 

aukštasis Interjero apipavidalintojo mokymo programos  dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos  mokytoja
23 Rita Damkauskienė 

aukštasis ekonomikos ir verslo pagrindai Vyresnioji profesijos mokytoja projektų vadovė,
profesijos 
mokytoja
24 Eugenija Jovaišaitė 

aukštasis kirpėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja metodininkė
25 Stanislava Kareckienė 

aukštesnysis floristo mokymo 
programos dalykai
Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
26 Janina Krych 

aukštasis siuvėjo mokymo programos dalykai Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
27 Regina Kubertavičienė 

aukštasis specialusis piešimas Profesijos mokytoja ekspertė profesijos mokytoja
28 Ilona Kurnevič 

aukštasis kirpėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
29 Nijolė Kutkienė

aukštasis floristo mokymo 
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
30 Alma Lenkaitienė 

aukštasis siuvėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
31 Loreta Menčinskaitė 

aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, psichologija Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
32 Solveiga Tumienė 

aukštesnysis Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
33 Živilė Bugailiškytė

Aukštasis neuniversitetinis Poilsio ir švenčių organizatoriaus mokymo programa Profesijos mokytoja  profesijos mokytoja
34 Kristina Jedemskaja

Aukštasis neuniversitetinis Interjero apipavidalintojo mokymo programa Profesijos mokytoja profesijos mokytoja
35 Laima Pangonytė 

aukštesnysis praktinis verslo mokymas, darbuotojų sauga ir sveikata Profesijos vyresnioji mokytoja personalo vedėja, profesijos 
mokytoja
36 Valentina Pašakinskienė 

aukštasis siuvėjo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
37 Paulius Račiūnas 

aukštasis fotografo mokymo 
programos dalykai
Profesijos mokytojas profesijos mokytojas
38 Violeta Sinkevičienė 

aukštasis etika, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
39 Gražina Starinskienė 

aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
40 Kristina Uginčienė 

aukštasis dailiųjų odos dirbinių gamintojo mokymo programos dalykai profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
41 Sigita Vavilavičienė 

aukštasis auklės mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
42 Jelena Borisenko  aukštasis informacijos technologijos profesijoje profesijos mokytoja metodininkė profesijos 
mokytoja
43 Algimantas Valiauskas aukštasis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas metodininkas Kūno kultūros mokytojas
44 Renata Dovgialo aukštasis Higieninės kosmetikos mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė Profesijos mokytoja
45 Marina Smelevič aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė Profesijos mokytoja
46 Jūratė Tamašauskienė aukštasis Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
47 Daiva Motiejūnaitė aukštasis Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos dalykai IT profesijos mokytoja ekspertė Profesijos mokytoja
48 Auksė Bakanienė aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
49 Ieva Stanišauskienė aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
50 Daiva Pečiulienė aukštasis Dailiųjų tekstilės gaminių gamintojo mok. programa Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
51 Vladislavas Stankevičius aukštasis neuniversitetinis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytojas  Profesijos mokytojas
52 Laima Veličkienė   aukštasis Matematikos mokytoja  Vyresnioji matematikos mokytoja Mokytoja 
53 Liucija Jarmolkovič aukštasis   Rusų kalba ir literatūra Vyresnioji mokytoja  Mokytoja 
54  Indrė Voicechovičienė aukštasis   Fotografo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja 
55  Vaiva Jucytė  aukštasis  Floristo programos profesijos mokytoja Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja 
56 Paulius Kliučininkas aukštasis Reklamos gamintojo profesinio mokymo programa Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
57 Sonata Švabauskienė aukštasis Auklių profesinio mokymo programa Psichologijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
58 Ana Dimienė aukštasis Kirpėjo profesinio mokymo programa Kirpėjo vyr.profesijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
59 Viktorija Amelina aukštasis Kirpėjo profesinio mokymo programa Kirpėjo profesijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
60 Deividas Janavicus Specialus vidurinis Apeigų ir švenčių organizavimo profesinio mokymo programa Profesijos mokytojas Profesijos mokytoja
61 Vilma Gudienė  aukštasis  Užsienio (anglų)  kalba   Vyresnioji mokytoja  Mokytoja 
62 Aida Grabauskaitė    aukštasis Masažuotojo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja
63  Giedrė Paunksnienė aukštasis  Masažuotojo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja
64 Edita Dombrovickienė Specialusis vidurinis Higieninės kosmetikos kosmetiko profesijos mokymas Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
65 Viktorija Žibortaitė Aukštasis Užsienio (anglų) kalba Vyresnioji mokytoja Mokytoja
66 Ringailė Kazlavickaitė Aukštasis Darbuotojų sauga ir sveikata Socialinis pedagogas, profesijos mokytoja Socialinis pedagogas, profesijos mokytoja
67 Raimondas Jarmalavičius Aukštasis Interjero apipavidalintojo mokymo programa Profesijos mokytojas  Profesijos mokytojas
68 Mindaugas Kliukas Aukštasis neuniversitetinis Paramediko programos profesijos mokytoja Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
69 Borisas Dmitrijevas Aukštasis Interjero apipavidalintojo mokymo programa Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
70 Juozas Piragis Aukštasis neuniversitetinis Paramediko programos profesijos mokytoja Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
71 Arnold Gedris Specialusis vidurinis Fotografo profesijos mokytojas Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
72 Evaldas Valantiejus Aukštasis neuniversitetinis Kirpėjo profesijos mokytojas Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
73 Nikita Kononov Aukštasis Paramediko programos profesijos mokytoja Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
74 Skaidrė Vaikšnorienė Aukštasis Slaugytojo profesijos mokytoja Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
75 Lina Marcinkevičienė Aukštasis Slaugytojo profesijos mokytoja Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
76 Andrėjus Gorochovas Aukštasis neuniversitetinis Paramediko mokymo programa Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
77 Ramunė Kazlienė Aukštasis Paramediko mokymo programa Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
78 Beatričė Bukantytė Specialusis vidurinis Fotografo profesijos mokytoja Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
79 Artiom Kikot Specialusis vidurinis Kirpėjo profesijos mokytojas Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas
80 Danguolė Kulienė Aukštasis neuniversitetinis Paramediko programos profesijos mokytojas Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
81 Tamara Pathak Aukštasis Fotografo profesijos  profesinis mokymas  Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
82 Greta Širvelytė Aukštasis     Psichologas
83 Jolanta Garjonienė Aukštasis neuniversitetinis Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja

  

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema    

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku