Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro specialybės

Individualios priežiūros darbuotojas

Dirbau įvairiose darbo srityse, bet vis kažko trūko. Tai nusprendžiau išbandyti kažką naujo ir atėjau mokytis socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą. Nuo pat pirmų dienų mokytojai sudomino savo profesionalumu, betarpišku bendravimu, tolerancija. Dėl to pamėgau šią profesija. Mokydamasi supratau, kad ši profesija yra įvairialypė – gali dirbti tiek su vaikais, tiek su jaunimu, tiek su neįgaliais asmenimis bei senjorais. Įdomiausia buvo organizuotos mokytojų išvykos į dienos centrus, senelių namus. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau šią  mokyklą ir profesiją.

Toma Genytė

 

Kadangi dirbdamas Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose užimtumo specialistu jaučiau socialinio darbo žinių trūkumą, VPVPMC ne tik užpildžiau šias spragas, bet ir patyriau nuoširdžius šiltus santykius tarp mokinių ir mokytojų, kurie mielai konsultuodavo ir nedarbo metu. Tai nebuvo tik sausas mokymasis, bet nuoširdus bendravimas ir žinių gilinimas dialogo būdu. Labai malonu buvo sutikti bendramokslius, kurie motyvuotai, degančiomis akimis siekė žinių, kurias galės pritaikyti padėdami žmonėms. Taip pat buvo smagu prisidėti prie renginių organizavimo ir dalyvavimo juose. Ačiū centro mokytojams ir administracijai už turiningai ir prasmingai praleistą laiką. 

Mantas Kauzonas

 

Apie socialinį  darbą ir šios krypties studijas  galvojau jau  kurį laiką, nors turiu aukštąjį neuniversitetinį  finansų srities   išsilavinimą.   Dirbau daug metų projektų vadove, po to ilgai auginau vaikus. Mano kitos veiklos, trumpalaikiai projektai, savanorystė  labai susiję su žmonėmis, bendravimu ir net tam tikra pagalba jiems. Labai paskatino stoti mokytis asmeninė patirtis slaugant savo artimuosius ir lankant juos globos įstaigose. Taip pat esu dėkinga draugei, kuri padrąsino mokytis profesijos būtent čia Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre.  Mano įsivaizdavimas apie  pačią mokyklą pasikeitė jau pačią pirmą dieną. Moderni, naujoviška aplinka, itin šiltas atidus visos administracijos ir mokytojų bendravimas.  Mokyklos darbuotojai, specialybės  mokytojai labai  kompetentingi, lankstūs ir savo srities labai geri specialistai. Kiekvienas mokinys sulaukia didelio socialinio palaikymo, padrąsinimo, visada ieškomas ryšis, bendradarbiaujama labai pagarbiai ir su užsidegimu,  taip pačią socialinio darbuotojo profesiją leidžiant pažinti kuo giliau, ugdant empatiją tiesioginiu būdu, per šiltus tarpusavio santykius . Nors užklupus karantinui visi susidūrė su dideliais iššūkiais, tačiau mokykla, mokytojai labai stengiasi suteikti kokybišką mokymą, net nesant sąlygų gyviems susitikimams. Tikrai jaučiu dar didesnį norą dirbti būtent socialinio darbuotojo padėjėjų. Džiaugiuosi čia praleistu laiku ir jaučiu gavusi tikrai daug žinių ir įgūdžių, daug empatijos ir paskatinimo. 

Kristina Gaižiūnienė 

Baigei
10 klasių

Baigei
12 klasių

Baigei profesinę
ar aukštąją mokyklą

P42092302
30 mėnesių
90 kreditų

P43092302
18 mėnesių
90 kreditų

T43092302
10 mėnesių
70 kreditų

Susipažink su mokymo programa čia 

Išsamesnė informacija apie valstybės nefinansuojamą vietą čia

Gebėsi pagal socialinio darbuotojo nurodymus prižiūrėti asmenis, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgijo gebėjimų ar galimybių arba juos prarado ir negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Mokėsi bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis bei bendradarbiauti su asmeniu ir jo aplinka.
Baigus mokymo programą galėsi dirbti sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose: senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų globos namuose, slaugos ligoninėse, senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų dienos užimtumo centruose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose bei teikti socialinės priežiūros paslaugas asmenų namuose.
Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

JŪRATĖ TAMAŠAUSKIENĖ turi pedagoginį bei socialinio darbo universitetinį išsilavinimą, nuo 2016 metų centre dirba su socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniais. Jūratė taip pat dirba ir socialinį darbą su proto negalią turinčiais suaugusiais asmenimis. Pati dirbdama praktinį socialinį darbą, mokytoja puikiai supranta šalies socialinių paslaugų teikimo aktualijas, savo patirtį pritaiko būsimųjų socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo procese. Mokytoja aktyviai veikia socialinių darbuotojų bendruomenėje, nuo 2018 metų ji eina Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentės pareigas. Jūratė dalyvauja Lietuvos Respublikos teisės aktų rengimo procesuose, taip pat ji dalyvavo Socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto bei Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos rengimo ir atnaujinimo darbo grupių veikloje. 2019 metais Jūratė Tamašauskienė už neįgaliųjų socialinės integracijos puoselėjimą yra apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Mokytojos moto: „ Nenori parkristi – prilaikyk kitą.“

GITANA BARANSKIENĖ − edukologijos mokslų magistrė, profesijos mokytoja metodininkė. Gitana dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos dalykus. Mokytoja nuosekliai gilinasi į visus sveikos gyvensenos aspektus, domisi savęs pažinimu bei asmeniniu augimu, o visas įgytas žinias praktiškai taiko gyvenime. Gitana taip pat domisi aromaterapijos aktualiausiomis naujienomis ir jas pritaiko dėstydama. Ji pritaria A. de Sent Egziuperi minčiai, kad „matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma.“

Mokytojos moto: „Niekada nenusigręžk nuo to, kuriam reikalinga tavo pagalba.“

GIEDRĖ JASIUKAITĖ − socialinės pedagogikos bakalaurė. Dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo ir floristo mokymo programų dalykus. Mokytoja domisi viskuo, kuo domisi šiuolaikinis jaunas žmogus.

Mokytojos moto: „Saulė šviečia liūtams.“

 

RINGAILĖ KAZLAVICKAITĖ  - socialinės pedagogikos bakalaurė bei viešojo administravimo magistrė. Dirbu profesijos mokytoja, mėgstu savo darbą. Esu atvira naujovėms, diegiu jas savo darbe, siekiu sukurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas galėtų mokytis pagal savo jėgas, gebėjimus ir polinkius, siekiu, kad besimokantysis įgytų daugiau žinių ir patirtų mokymosi džiaugsmą. Didelį dėmesį skiriu šiuolaikinei kompetencijai įgyti, leidžiančiai pasiekti gyvenime užsibrėžtų tikslų.

Mokytojos moto - „Nebijok, viskas yra įmanoma...“

GRETA ŠIRVELYTĖ - psichologijos bakalaurė, sveikatos psichologijos magistrantė ir profesijos mokytoja. Greta save pristato taip: „Teikiu emocinę paramą Centro mokiniams. Bendradarbiauju su mokytojais, grupių vadovais ir mokinių tėvais, padedu išspręsti mokiniui iškilusias psichologines ir ugdymosi problemas. Vykdau psichoedukacinę veiklą: užsiėmimus, paskaitas, tyrimus, rekomendacijas asmenybės tobulinimo, psichologinių–socialinių problemų prevencijos, efektyvaus mokymosi bei psichinės sveikatos klausimais, skirtus Centro bendruomenei“.

Mokytojos moto: „Siek tapti ne sėkmingas žmogus, o žmogus, kuriam svarbios vertybės“.

ZINA ŽVALIONIENĖ - profesijos mokytoja metodininkė. Būrelių vadovė. Studijavo Lietuvos edukologijos universitete, kur įgijo socialinio pedagogo specialybę ir laisvalaikio pedagogo kvalifikaciją. Mokytoja turi ilgametę renginių organizavimo profesinio mokymo patirtį, rengia moksleivius įvairiems konkursams, dalyvauja įvairiuose projektuose, tobulina mokymo programas, mokymo(si) medžiagą, kvalifikacines užduotis, nuolat tobulina savo profesinę kvalifikaciją. Yra kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertė. Su socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos mokiniais rengia šventes senelių ir Tremtinių namuose, vaikų dienos centre „Skudutiškio akademija“, su vaikais ir jų tėvais surengė ne vieną šventę. Savo profesinę patirtį perduoda ir savo mokiniams. Mokytojos pomėgiai − knygos, kelionės.

Mokytojos moto: „Kad pasiektum tikslą, turi surasti tai, kas tave palaikytų, motyvuotų ir įkvėptų“. (Tony Dorsett)

Individualios priežiūros darbuotojo mokymo programos socialiniai partneriai:

Pavadinimas

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga dienos centras „Šviesa“

www.dcsviesa.lt

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

www.fabijoniskiuspn.lt

Lietuvos Samariečių bendrija

www.lietuvossamarieciai.lt

Nuotraukų galerija:

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema     

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku