Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Svarbi informacija laikantiems egzaminus

Mieli kandidatai,

 Atvykdami į brandos egzaminą:

  • būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;
  • privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai;
  • galite dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, net jeigu tokia pareiga teisės aktais nėra nustatyta;
  • vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės paprašyti, kad jis saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiimtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • galite turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.
Skaityti daugiau...

SVARBI INFORMACIJA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS

Nuo 2021 metų gegužės 3 dienos į mokyklą galės grįžti dvyliktųjų klasių mokiniai. Vidurinio ugdymo programa bus vykdoma mišriu būdu. Vienuoliktųjų klasių mokiniai ir toliau mokysis nuotoliniu būdu. Pamokos vyks pagal II-jo pusmečio tvarkaraštį (bus atliki nedideli jo pakeitimai).  Dvyliktųjų klasių mokiniai pirmadieniais tęs mokymąsi nuotoliniu būdu pagal II-jo pusmečio tvarkaraštį, o antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį  pamokos vyks mokykloje kontaktiniu būdu, laikantis visų vyriausybės numatytų saugos reikalavimų: mokiniai ir mokytojai per pamokas privalės dėvėti medicinines kaukes, laikytis saugaus 2 m. atstumo, nesibūriuoti. 

Skaityti daugiau...

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema

Gerbiami centro mokiniai, mokytojai

Prašome susipažinti su nemokama  informacine sistema SMIS (www.smis.lt) Siūlome jums prie jos prisijungti ir naudotis sistemoje esančia informacija. Aktyvavę šį prisijungimą savo el. pašte, mokiniai galės laisvai naudotis visa sistemoje esančia informacija ir taip siekti įgyti jiems reikalingas bendrąsias kompetencijas. Pridedame detalesnę informaciją, nusakydami nuoseklius prisiregistravimo sistemoje žingsnius. Teisinio raštingumo ir kitų temų turinys šiuo metu yra koreguojamas, atliepiant dabarties reikalavimus.

Skaityti daugiau...

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema