Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mieli centro pedagogai,

šiuo ypatingu laikotarpiu privalėsime dirbti kitaip − nuo kovo 30 dienos mokymo procesas vyks nuotoliniu būdu. Žinau, kad atsakingai ir nuoširdžiai tam ruošiatės.

Mokinių  atostogų metu centro vadovai teikė Jums įvairių pasiūlymų, kokiais būdais galima kokybiškai organizuoti mokymo procesą nuotoliniu būdu. Labai džiaugiuosi, kad mes šiame darbe ne „pirmokai“,  nes jau ketvirtus metus naudojame virtualią mokymosi aplinką Moodle. Patariu ją ir toliau naudoti, ypač profesijos mokytojams.

Žinoma, nesklandumų ar neaiškumų gali kilti, tačiau turėdami kantrybės ir supratingumo, pagarbos vienas kitam visus nesusipratimus tiktai įveiksime. Mokymo procesas ir toliau vyks pagal numatytus ugdymo planus. Jūsų darbas nuotoliniu būdu taip pat bus fiksuojamas ir vertinamas. 

Labai prašau stebėti informaciją šiame centro interneto svetainės skyriuje „Nuotolinis mokymas“, el. dienyne TAMO, nuolat bendrauti su grupių vadovais ir centro vadovais. 

Saugokite save, būkite atsakingi piliečiai.

Tikiu, kad visi greitai galėsime pasimatyti mūsų centre.

Centro direktorė Rita Pečiukaitytė

Rekomendacijos pedagogams, ugdymas nuotoliniu būdu,atsižvelgiant pagal individualius poreikius

Rekomendacijos pedagogams, ugdymas nuotoliniu būdu, atsižvelgiant pagal individualius poreikius 

Situacija šiuo metu yra kitokia, todėl turime priimti iššūkius bei galimybes išmokti dirbti su įvairiomis technologijomis, pasitelkiant internetą, interaktyvius jo pateikimo būdus, galimybę palaikyti ryšį įvairiomis komunikacijos priemonėmis - garsu, raštu ir vaizdu.

Skaityti daugiau...

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema